Algemeen

‘NRA: experts identificeren witwasrisico’s met offshore vennootschappen als één van de grootste risico’s’

Aan u de taak om dagelijks witwasrisico’s te identificeren en vast te leggen. Offshore vennootschappen spelen daarbij een cruciale rol. Het is een hele uitdaging om constructies te analyseren die steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een offshore vennootschap precies? Hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s?  Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten dat van u kennis heeft van de witwasrisico’s met offshore vennootschappen. In deze training gaan wij je vragen beantwoorden.
Het Offshore Kenniscentrum is de specialist in Nederland op dit gebied en verzorgt een workshop over dit onderwerp.

Complexe (inter)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen. De FIU ziet een sterkte stijging in het aantal meldingen van aan offshore vennootschappen gekoppelde transacties. Ook uit analyse van grote belastingfraudes, corruptie- en witwaszaken wordt duidelijk welke essentiële rol de offshore wereld hierbij speelt. Dat is op zich geen nieuwe constatering. Al eerder werd uit de Offshore Leaks, de Panama Papers en andere Leaks duidelijk hoezeer de offshore wereld een rol speelt bij allerlei vormen van mogelijke fraudes.

Geconcludeerd kan worden dat het voorkomen en bestrijden van financiële fraude niet effectief kan zonder gedegen kennis van de offshore wereld.

Volg de workshop online en laat u meenemen in deze fascinerende wereld. Zodat u de opgedane kennis kan toepassen in uw dagelijkse praktijk en betere analyses kan opstellen. Deze investering zal uw kennis vergroten en uw analyse-oog scherper maken. Aan het eind van de workshop ontvang je een up-to-date checklist met risico-indicatoren van offshore vennootschappen.

Onderwerpen

Alle onderwerpen worden besproken vanuit risicoperspectief. Welke risico’s brengen uw klanten met zich mee of de klanten van uw klanten?

Resultaat

Kosten

De investering voor deze training bedraagt € 249,- exclusief BTW. FACTUUR Na inschrijving ontvang je van ons de factuur voor de training. Wij verzoeken je deze uiterlijk twee weken voor aanvang training te betalen. ANNULERINGSVOORWAARDEN Tot vier weken voor aanvang kunt u kosteloos annuleren. U kunt altijd besluiten om de training online te gaan volgen. Stel ons hiervan tijdig op de hoogte. Bij annulering binnen vier weken tot 5 werkdagen voor aanvang betaalt u 50% van het totaalbedrag. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang wordt er geen resititutie gegeven.

Deelnemen "Analyse van de offshore wereld"