Het analyseren van fiscale structuren – Van belastingontwijking tot belastingontduiking – Groepstraining

In deze training staan internationale (fiscale) structuren centraal. We behandelen de drie basisstructuren: dividend-, lening- en royaltystructuur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals Uber, Google en een MKB-casus worden de structuren uitgelegd. Daar tegenover worden illegale structuren belicht. Ook de structuur en enkele transacties van Holleeder/Paarlberg wordt besproken. Door te weten hoe legale structuren in elkaar zitten kunt u sneller risicovolle structuren herkennen. Ook besteden we aandacht aan de vraag wat Nederland fiscaal zo aantrekkelijk maakt.

Algemeen

Fiscale risico’s spelen anno 2021 een steeds grotere rol bij financiële instellingen, opsporing en toezichthouders.  Voorheen was een structuur fiscaal legaal of illegaal. Tegenwoordig wordt er in de media gesproken over agressieve taxplanning. Multinationals als Apple heef een effectieve belastingdruk van minder dan 1%. Iets wat we maatschappelijk onbetamelijk vinden en waar de Europese commissie boetes oplegt voor ‘oneigenlijke staatssteun’. Maar waar ligt de grens? Hoe kunt u dat herkennen? En welke maatregelen moet u binnen uw organisatie nemen? Tijdens deze training krijgt u handvatten aangereikt om dit thema goed te kunnen invullen. Aan de hand van recente praktijkzaken krijgt u meer zicht op de problematiek.

Onderwerpen

Resultaat

Kosten

De investering voor deze training bedraagt 
€ 3.570,- exclusief BTW. Uitgaande van 15 deelnemers bedraagt dit € 119,- per persoon per dagdeel. In overleg kunnen er meer personen deelnemen. De meerkosten worden in overleg vastgesteld.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp