Over ons

Ons verhaal

Onze passie voor witwassen & de offshore wereld en de drive dat fraude niet mag lonen

Het Offshore Kenniscentrum, opgericht in 2011, is een zeer gespecialiseerd bedrijf op het terrein van de financiële (offshore) dienstverlening. Door onze geringe omvang zijn wij in staat snel, deskundig en effectief te werk te gaan, tegen relatief lage kosten.

Fraude is van alle tijden. Maar door de globalisering van de afgelopen decennia is financieel economische fraude een hardnekkig wereldwijd probleem geworden. Overheidsorganisaties, banken en andere financiële instellingen en zakelijke dienstverleners zien zien in toenemende mate voor de uitdaging gesteld om (internationale) rechtspersonen en financiële stromen te monitoren om fraude tegen te gaan.

 

Mask
Rechtsvormen & witwasrisico’s

Dé bron van kennis, informatie en inspiratie

We zetten ons specialisme in om u hierbij te helpen. Wij zijn dé bron van kennis, informatie en inspiratie; een gids en vraagbaak bij (verdere) professionalisering op het gebied van financiële offshore en meer. Wij geven hier invulling aan door middel van specifiek onderzoek, trainingen en (semi) wetenschappelijke research.

Onze opdrachtgevers

Tot onze opdrachtgevers rekenen wij overheidsinstellingen, toezichthouders, financiële instellingen, particuliere opdrachtgevers, advocaten en andere geïnteresseerden.

Ons team

Naar gelang de aard en omvang van het uit te voeren onderzoek, vormen wij uit ons netwerk een ‘dreamteam’. Accountants, fiscaal specialisten, strafrechtdeskundigen, asset tracers, economen en financieel analisten leveren belangrijke toegevoegde waarden en maken dat wij ons met recht een Kenniscentrum mogen noemen. Deze werkwijze maakt ons bovendien snel, slagvaardig en effectief, waarbij het kostenplaatje binnen de perken kan blijven.

Ons Team

Het Offshore Kenniscentrum bestaat uit oud-rechercheur, fiscalist en wetenschapper Jan van Koningsveld en particulier onderzoeker Wendy van Koningsveld. Samen vormen zij de spil in een breed netwerk van specialisten op het gebied van fraudepreventie en -bestrijding.

Jan van Koningsveld

Oprichter van het Offshore Kenniscentrum is Jan van Koningsveld. Ruim 25 jaar werkte Jan als rechercheur bij de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Daar hield hij zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar allerlei vormen van financieel economische fraude.

Deze onderzoeken hebben vaak een internationale component. Jan heeft daardoor ruime ervaring met (buitenlandse) geldstromen, rechtspersonen, trusts, trustkantoren, offshore-dienstverlening en het achterhalen van werkelijke gerechtigden (UBO’s). Bij de FIOD zat Jan in diverse multidisciplinaire onderzoeksteams die onderzoek verrichten naar de georganiseerde misdaad in Nederland.

In het Offshore Kenniscentrum combineert Jan zijn praktijkervaring als FIOD-rechercheur met zijn omvangrijke juridische en wetenschappelijke kennis. Jan is op 7 oktober 2015 gepromoveerd tot doctor aan de Universiteit van Tilburg. Met inhoudelijke argumenten en humor verdedigde Jan met verve zijn proefschrift: De offshore wereld ontmaskerd: een studie naar aard en omvang van misbruik van offshore vennootschappen.

Om zijn hoofd leeg te maken én om lekker te sparren gaat hij, samen met Wendy, een aantal keer in de week hardlopen. Gezamenlijk liepen ze in 2008 de marathon van New York.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar zijn volledige Curriculum Vitae.

Als dochter van een FIOD-rechercheur kreeg Wendy het onderzoeken al jong mee. Tijdens haar opleiding HEAO Management, Economie en Recht liep ze stage bij de bank Crédit Lyonnais op de afdeling Veiligheidszaken. Haar scriptie ging over witwassen en de Wet Melding Opmerkelijke Transacties (MOT).

Na een carrière in diverse advies-, sales- en managementfuncties bij SNS-bank en een opleidingsinstituut, startte ze in 2010 met de opleiding tot particulier onderzoeker. Na succesvolle afronding sloot ze zich bij Jan aan in het Offshore Kenniscentrum. Wendy loopt graag hard, bij voorkeur samen met Jan: om lekker uit te waaien en ondertussen de lopende zaken te bespreken.

Wendy van Koningsveld

Peter van der Horst

Peter van der Horst heeft meer dan 40 jaar bij het Ministerie van Financiën en Belastingdienst gewerkt als fiscalist. Binnen die diensten heeft hij een schat aan functies vervuld. Zo was Peter 25 jaar werkzaam bij de FIOD als financieel rechercheur, opleider en intelligence-man. Daarna werd hij regisseur van fiscale en financiële opleidingstrajecten voor de hoger opgeleiden (accountants, fiscalisten) bij Ministerie en Belastingdienst.

Als deelprojectleider bij het Vastgoed Intelligence Center (thans iCOV genaamd) heeft Peter een ruime ervaringsdeskundigheid op het gebied van vastgoed, witwassen, constructies en ontsluiering van financiële offshore structuren.

De laatste jaren was hij coördinator van het Platform Versterking Vaktechniek bij de directie Vaktechniek van het Ministerie van Financiën.

Daarnaast is Peter een ervaren docent en ontwikkelaar van lesmateriaal op fiscaal gebied.

In zijn vrije tijd staan sporten, fotograferen, tuinieren en lezen op het programma.

Joras is afgestudeerd als Doctor in Economie, als Master in Economie en Sociale Wetenschappen en als Bachelor in Economie en Recht aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment is hij werkzaam als universitair docent bij het departement Economie van de Universiteit Utrecht in de leerstoel Economie van de Publieke Sector.

Hij werkte mee aan de eerste studie naar de omvang en effecten van witwassen in Nederland, in opdracht van het Ministerie van Financiën. Verder deed hij een studie naar witwassen in de Nederlandse vastgoedsector voor de Ministeries van Financiën, Justitië en Binnenlandse Zaken. Hij organiseerde de conferentie ‘Tackling Money Laundering’ in Utrecht met internationale experts op het gebied van witwassen. Momenteel heeft hij een door de EU gefinancierd project over de effectiviteit van beleid tegen witwassen en terrorisme financiering in de 27 EU-lidstaten. Als wetenschappelijke publicaties heeft hij onder andere een artikel in het tijdschrift Review of Law and Economics, genaamd ‘The Economics of Crime and Money Laundering: Does Anti-Money Laundering Policy Reduce Crime?’, een artikel geaccepteerd voor publicatie in het tijdschrift Applied Economics, genaamd ‘Gravity Models of Trade-Based Money Laundering’, een Edward Elgar boek genaamd ‘Money Laundering in the Real Estate Sector: Suspicious Properties’ en een proefschrift genaamd ‘The Multidisciplinairy Economics of Money Laundering’.

Naast zijn onderzoek geeft hij les op bachelor en master niveau aan het departement Economie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Verder doet hij peer review werk voor internationale wetenschappelijke tijdschriften en geeft hij presentaties en lezingen op wetenschappelijke (veelal internationale) conferenties.

Joras Ferwerda

Robert Makker

Robert Makker is een commerciële en resultaatgerichte marketing professional met ruime ervaring in projectmanagement, marketing en verkoop.

Met veel passie en enthousiasme ondersteun ik Offshore Kenniscentrum om meer slagkracht te krijgen op het gebied van marketing, accountmanagement en sales.

Voor Offshore Kenniscentrum ben ik verantwoordelijk voor online marketing, Social Media, als DTP’er voor huisstijl ontwikkeling, Keynote-presentaties, video en webdesign.