Onderzoek

Wat voor soorten onderzoek verrichten wij?

Wij verrichten verschillende soorten onderzoek naar (mogelijke) fraude en of (integriteit)risico’s. Deze onderzoeken verrichten wij zelfstandig, maar wij kunnen ook aansluiten bij uw onderzoeksteam.

U kunt hierbij denken aan:

  • Dossieronderzoek voor banken
  • (Semi) Wetenschappelijk onderzoek
  • Integriteitsonderzoek
  • Onderzoek in opdracht van particulieren

Kennismaken?

De keuze voor een onderzoeksbureau verdient een zorgvuldige afweging. Daarom stellen wij nieuwe cliënten graag in de gelegenheid om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren. In een inventariserend gesprek kunt u vragen stellen. Dan geven wij aan wat wij voor u kunnen betekenen. 

Tijdens het gesprek kunt u ervaren of er de ‘juiste klik’ aanwezig is. Wij hechten veel waarde aan een goede en prettige (vertrouwens)relatie met onze cliënten. Gehiemhouding staat bij ons hoog in het vaandel. Wij gaan uiterst vertrouwelijk om met de aan ons verstrekte informatie. 

Banken

Dossieronderzoek bank

Voor een bank in Nederland heeft OKC een aantal cliëntdossiers herbeoordeeld. Het ging om dossiers met complexe vennootschapsstructuren. OKC heeft een systematische analyse gemaakt met het aandacht voor integriteitsrisico’s zoals witwassen, belastingontduiking en belastingontwijking. Tevens is het gebruik van offshore vennootschappen en offshore dienstverlening nader geanalyseerd.​

Diensten Offshore Kenniscentrum Trainingen Onderzoek

Vastgoedfraude

Integriteitsonderzoek

Deelnemer in onderzoeksteam naar mogelijke fraude bij een woningbouwcorporatie. Voor dit onderzoek is een analyse gemaakt van verrichte vastgoedtransacties, betrokken partijen en de bevoegdheden. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport.

Particuliere opdrachtgever

UBO- en vermogensonderzoek

Wij hebben voor diverse particuliere opdrachtgevers onderzoek verricht. Dit betrof onder meer onderzoek naar offshore vennootschappen, de werkelijk eigenaar (UBO) van offshore vennootschappen en het traceren van verborgen (offshore) vermogens. De onderzoeken zijn (deels) verricht vanuit Nederland. Voor een aantal onderzoeken hebben wij in het buitenland onderzoek verricht.

MKB

Financieel feitenonderzoek

Voor een grafisch bedrijf hebben wij een financieel feitenonderzoek verricht. Aanleiding was een conflict tussen de directeur en het bestuur van de BV. Het bestuur vermoede dat er malversaties hadden plaatsgevonden. Het door ons opgeleverde rapport heeft bijgedragen tot een minnelijke schikking tussen de directeur en het bestuur.