Trainingen

Bent u geïnteresseerd in een training over witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking of andere vormen van financieel economische criminaliteit? Bij het Offshore Kenniscentrum bent u aan het juiste adres. Wij geven ruim 20 jaar trainingen op dit gebied.

Uit diverse rapporten en praktijkzaken komt naar voren dat de offshore wereld een belangrijke rol speelt bij allerlei vormen van financieel economische criminaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Immers, misdaad mag niet lonen. Volgens ons is het onmogelijk om effectief deze vormen van criminaliteit te bestrijden zonder gedegen kennis van de offshore wereld.

Het doel van iedere training is kennisvergroting en inzicht ten aanzien van fraudeherkenning, -preventie en -bestrijding. Door veel aandacht te besteden aan gebruik en misbruik van fraudepatronen en de rol van (offshore) vennootschappen in structuren. Centraal staat uw kennisbehoefte, die wij combineren om een interactieve en pragmatische aanpak. Immers, Johan Cruijff zei het al: “Je ziet het pas als je het begrijpt”.

Wij verzorgen trainingen voor onder meer banken, trustkantoren, overheden, bedrijfsleven en andere Wwft meldplichtigen. Welke training mogen wij voor u verzorgen?

Onze deelnemers waarderen de trainingen met gemiddeld een 8,1

Ons trainingsaanbod

 1. Nederlandse rechtsvormen, risico’s en fraudepatronen
 2. Kennismaking met de financiële offshore wereld: spelers, producten en diensten
 3. Agressieve tax planning. Van belastingontwijking tot belastingontduiking
 4. Het begrijpen en analyseren van complexe internationale structuren
 5. Witwassen en witwasbestrijding anno 2019
 6. Asset tracing en asset recovery. Het effectiever zoeken en afpakken van misdaadgeld

Enkele reacties van onze cursisten:

Passie voor het werk spat eraf, dat maakt enthousiast
CursistTraining nadere kennismaking van de financiële offshore wereld
Ik vond het prettig om de begrippen eerst door te nemen.
Cursist Bankraining nadere kennismaking van de financiële offshore wereld
Ik had eigenlijk niet zo’n zin vandaag, maar ik ben blij dat ik ben gegaan. Nog nooit zo’n geweldige cursus gehad!
Cursist politieacademieTraining faillissementsfraude
`}`an excellent introduction. Transfer of knowledge through traditional methods as well as combination of video’s and exercises.
Cursist bankTraining Introduction to the offshore world
Duidelijk en verhelderend waarom bepaalde structuren worden opgezet.
Cursist bankTraining nadere kennismaking met de financiële offshore wereld
Goede afwisseling tussen theorie en opdracht, zo blijf je betrokken.
Cursist FIUTraining
De interactie houdt je echt wakker. Veel ruimte om vragen te stellen en regelmatig vragen stellen aan cursisten of het duidelijk is.
Cursist trustkantoorTraining trustkantoren en ongebruikelijke transacties
Vond echt oprecht alles interessant!
Cursist bankTraining gebruik en misbruik van rechtsvormen

Nederlandse rechtsvormen, risico’s en fraudevormen

1 dagdeel
Algemeen

Voor uw organisatie is het van belang alles te weten over uw klanten. Immers, u moet bepalen of en waar er risico’s zijn. Of het nou gaat over de rechtsvorm, transacties, landenriscio’s of vaststelling van de UBO.

In het handelsregister zijn ruim 2,6 miljoen ondernemingen ingeschreven. Nederlandse rechtsvormen maar ook 7,5 duizend buitenlandse rechtsvormen. Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over diverse fraudezaken waarbij specifieke rechtsvormen een rol spelen. Denk aan Stichtingen die gebruikt worden voor terrorismefinanciering. Coöperaties die in relatie worden gebracht met belastingontduiking. Of een complex netwerk van BV’s, opgezet om geld wit te wassen. En u vraagt zich af welke signalen er zijn om fraude eerder te herkennen.

Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s, transactiepatronen en fraudesignalen. Ook worden relevante fiscale aspecten behandeld rondom de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting.

Bij iedere rechtsvorm wordt gekeken naar betrokken organen zoals bestuurders en aandeelhouders. Dit is alles met als doel om goed te kunnen bepalen wie de UBO is. Na deze training bent u op de hoogte van alle ins- en outs van Nederlandse rechtsvormen.

Onderwerpen
Onderwerpen
 • Verkenning speelveld Nederlandse rechtsvormen
 • Basis fiscaliteit en Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Eén BV is geen BV: de BV en de Holding
 • De Commanditaire vennootschap risicovol?
 • Begrip en risico’s van de Stichting en de STAK
Resultaat
Resultaat

Na het volgen van de training kunnen de deelnemers:

 • Uitleggen hoe de behandelde Nederlandse rechtsvormen in elkaar zitten
 • Wat de risico signalen zijn per rechtsvorm
 • Herkennen in wat voor fraudepatronen bepaalde rechtsvormen worden gebruikt
 • Welke transacties red flags opleveren
 • Welke vragen ze kunnen stellen om de juiste informatie te verkrijgen
Organisatie & duur
Organisatie & duur
 • Tijdsduur: een dagdeel van 09.00 – 12.30 of van 13.00 – 16.30
 • Locatie: Door u te regelen
 • Lunch: Door u te regelen
 • Groep: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.
 • Trainer: W. (Wendy) Van Koningsveld
Kosten

De investering voor deze training bedraagt € 1.290,- exclusief BTW. Uitgaande van 15 deelnemers komt dit neer op €86,- per persoon. In overleg kunnen er meer personen deelnemen. De meerkosten worden in overleg vastgesteld.

Kennismaking met de offshore wereld

1 dagdeel
Algemeen

Wat is nominee dienstverlening en hoe werkt het? Welke landen zijn offshore landen? En wat is eigenlijk een offshore vennootschap? Dit zijn vragen die uitgebreid aan bod komen tijdens deze training. In ontdekte witwaszaken spelen offshore vennootschappen vaak een belangrijke rol Onze visie is dat iedere compliancemedewerker zijn/haar functie niet goed kan uitoefenen zonder gedegen kennis van de offshore wereld.

Deelnemers krijgen uitgelegd welke producten en diensten er worden aangeboden in de offshore wereld. Ook de begrippen Angelsaksische trust, trustee, en trustkantoor worden behandeld.

Tijdens de hele training stellen we de volgende vraag centraal: Welke risico’s zijn aan uw klanten verboden die offshore structuren gebruiken c.q. zakendoen met zulke partijen?

Onderwerpen
Onderwerpen
 • Inzicht in de offshore markt: welke spelers zijn er aan zowel de vraag als aanbodzijde en welke producten en diensten worden er verkocht op deze markt
 • Belangrijkste basisbegrippen zoals: wat is een offshore vennootschap, wat is een offshore jurisdictie en wat wordt bedoeld met nominee dienstverlening?
 • Aandacht voor het verschil en overeenkomsten tussen de begrippen: trust, trustkantoor en trustee
 • Hoe werkt de oprichting van een offshore vennootschap
 • Hoe zet ik een offshore structuur op
 • Wat zijn de belangrijkste misbruik bevorderende factoren
 • Lijsten belastingparadijzen EU en NBER
 • Hoe en waar kan ik informatie verkrijgen van offshore vennootschappen?
 • De internationale aandacht voor anti-misbruik van offshore vennootschappen
 • Welke lessen kunnen we leren uit de datalekken zoals de Panama Papers
 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen
Resultaat
Resultaat

Na het volgen van de training weten deelnemers:

 • Wat de kenmerken zijn van een offshore vennootschap
 • Meer over van de risico-signalen van transacties met offshore vennootschappen
 • Het verschil duiden tussen trust, trustkantoor en trustee
 • Uitleg te geven over de substance-eisen en hoe die te toetsen bij uw klanten
 • Weten en begrijpen welke informatie beschikbaar is in open bronnen
Organisatie & duur
Organisatie & duur
 • Tijdsduur: een dagdeel van 09.00 – 12.30 of van 13.00 – 16.30
 • Locatie: Door u te regelen
 • Lunch: Door u te regelen
 • Groep: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.
 • Trainer: T.J. van Koningsveld en/of W. (Wendy) Van Koningsveld
Kosten

De investering voor deze training bedraagt € 1.290,- exclusief BTW. Uitgaande van 15 deelnemers bedraagt dit €86,- per persoon. In overleg kunnen er meer personen deelnemen. De meerkosten worden in overleg vastgesteld.

Agressieve taxplanning

Van belastingontwijking tot belastingontduiking – 2 dagdelen
Algemeen

Fiscale risico’s spelen anno 2018 een steeds grotere rol bij financiële instellingen, opsporing en toezichthouders.  Voorheen was een structuur fiscaal legaal of illegaal. Tegenwoordig wordt er in de media gesproken over agressieve taxplanning. Multinationals als Apple heef een effectieve belastingdruk van minder dan 1%. Iets wat we maatschappelijk onbetamelijk vinden en waar de Europese commissie boetes oplegt voor ‘oneigenlijke staatssteun’. Maar waar ligt de grens? Hoe kunt u dat herkennen? En welke maatregelen moet u binnen uw organisatie nemen? Tijdens deze training krijgt u handvatten aangereikt om dit thema goed te kunnen invullen. Aan de hand van recente praktijkzaken krijgt u meer zicht op de problematiek.

Onderwerpen
Onderwerpen
 • Afbakening belastingontduiking en belastingontwijking
 • De fiscale vestigingsplaats
 • De drie fiscale basisstructuren
 • Wat maakt Nederland aantrekkelijk als financieel centrum?
 • Red flags fiscale risico’s
 • De substance-eisen in de strijd tegen lege ‘brievenbusvennootschappen’
 • Behandeling diverse praktijkzaken: zoals Uber, BTB en fiscaal spiegelpaleis
Resultaat
Resultaat

Na het volgen van de training kunnen de deelnemers:

 • Toepassen welke fiscale aspecten Nederland aantrekkelijk maakt
 • Beoordelen of een structuur fiscaal gedreven is
Organisatie & duur
Organisatie & duur
 • Tijdsduur: twee dagdelen van 09.00 – 12.30 of van 13.00 – 16.30. Bij voorkeur te geven met minimaal één dag ertussen
 • Locatie: Door u te regelen
 • Lunch: Door u te regelen
 • Groep: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.
 • Trainers: mr. dr. T.J. (Jan). Van Koningsveld en W. (Wendy) van Koningsveld
Kosten

De investering voor deze training bedraagt € 3.570,- exclusief BTW. Uitgaande van 15 deelnemers bedraagt dit € 119,- per persoon per dagdeel. In overleg kunnen er meer personen deelnemen. De meerkosten worden in overleg vastgesteld.

Onze opdrachtgevers

Menu