Trainingen

OKC Academy

Bent u geïnteresseerd in een training over witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking of andere vormen van financieel economische criminaliteit? Bij het Offshore Kenniscentrum bent u aan het juiste adres. Wij geven ruim 20 jaar trainingen op dit gebied.

Uit diverse rapporten en praktijkzaken komt naar voren dat de offshore wereld een belangrijke rol speelt bij allerlei vormen van financieel economische criminaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Immers, misdaad mag niet lonen. Volgens ons is het onmogelijk om effectief witwassen en fraude te bestrijden zonder gedegen kennis van de offshore wereld.

Het doel van iedere training is kennisvergroting en inzicht ten aanzien van fraudeherkenning, -preventie en -bestrijding. Door veel aandacht te besteden aan gebruik en misbruik van fraudepatronen en de rol van (offshore) vennootschappen in structuren. Centraal staat uw kennisbehoefte, die wij combineren om een interactieve en pragmatische aanpak. Immers, Johan Cruijff zei het al: “Je ziet het pas als je het begrijpt”.

Wij verzorgen trainingen voor onder meer banken, trustkantoren, overheden, bedrijfsleven en andere Wwft meldplichtigen. Welke training mogen wij voor u verzorgen?

Rechtsvormen & witwasrisico’s

Nederlandse rechtsvormen & witwasrisico’s

Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s, transactiepatronen en fraudesignalen. Ook worden relevante fiscale aspecten behandeld rondom de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting.

Lees meer
Het analyseren van offshore (witwas)risico's

Kennismaking met de offshore wereld

Deze training is zeer geschikt voor Wwft-meldplichtigen, opsporingsambtenaren en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Voorkennis is niet noodzakelijk. Tijdens deze training krijgt u…

Lees meer

Onze instructeurs

Maak kennis met onze instructeurs

Om u de beste training te kunnen geven zetten wij onze jarenlange praktijkervaring in.

Wij vertellen graag wat meer over onszelf.