Portfolio

Rechtsvormen & witwasrisico’s

Nederlandse rechtsvormen & witwasrisico’s

Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s, transactiepatronen en fraudesignalen. Ook worden relevante fiscale aspecten behandeld rondom de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting.

View details
Het analyseren van offshore (witwas)risico's

Kennismaking met de offshore wereld

Deze training is zeer geschikt voor Wwft-meldplichtigen, opsporingsambtenaren en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Voorkennis is niet noodzakelijk. Tijdens deze training krijgt u…

View details