In house trainingen Fiscaal (straf)recht.

Politieacademie2005 - 2011

Rapport: Misuse of corporate vehicles.

FATF2006

Rapport: Misbruik van buitenlandse rechtspersonen.

WODC2007

Lezingen over de ontwikkelingen in de offshore wereld en over specifieke fraudezaken.

Universiteit Nyenrode2007 - 2011

Voor de afdeling Compliance een 2-daagse in house training gegeven over witwassen en over de offshore wereld.

Swedbank2008

Spreker op Congres over Tax Havens.

Landelijk Overleg Fiscalisten2009

Spreker op congres Actualiteit witwassen.

Kerckebosch2009

Onderzoek naar de relatie tussen corruptiegelden en misbruik van offshore vennootschappen. De resultaten zijn gepubliceerd in het boek “The puppet master”.

Worldbank2010 - 2011

Onderzoek naar de mogelijkheden om fraude vroegtijdig te detecteren. De resultaten en aanbevelingen zijn verwerkt in een rapport.

Kamer van Koophandel Nederland2012

Spreker op congres Witwassen. Onderwerp: witwassen en misbruik trustkantoren

KerckeboschNovember 2012