Het Offshore Kenniscentrum verricht onderzoek naar fraude en verzorgt trainingen op het gebied van fraudebestrijding. Met name als daar (offshore) vennootschappen bij betrokken zijn. Wij verrichten onderzoek en verzorgen trainingen voor banken, bedrijfsleven, particulieren en overheden.