Het Offshore Kenniscentrum doet onderzoek naar fraude.
En verzorgt trainingen op gebied van fraudebestrijding.
Met name als daar (buitenlandse) rechtspersonen bij betrokken zijn.
Voor banken, bedrijfsleven, particulieren en overheid.