Trainingen

Bent u geïnteresseerd in een training over witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking of andere vormen van financieel economische criminaliteit? Bij het Offshore Kenniscentrum bent u aan het juiste adres. Wij geven ruim 20 jaar trainingen op dit gebied.

Uit diverse rapporten en praktijkzaken komt naar voren dat de offshore wereld een belangrijke rol speelt bij allerlei vormen van financieel economische criminaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Immers, misdaad mag niet lonen. Volgens ons is het onmogelijk om effectief deze vormen van criminaliteit te bestrijden zonder gedegen kennis van de offshore wereld.

Het doel van iedere training is kennisvergroting en inzicht ten aanzien van fraudeherkenning, -preventie en -bestrijding. Door veel aandacht te besteden aan gebruik en misbruik van fraudepatronen en de rol van (offshore) vennootschappen in structuren. Centraal staat uw kennisbehoefte, die wij combineren om een interactieve en pragmatische aanpak. Immers, Johan Cruijff zei het al: “Je ziet het pas als je het begrijpt”.

Wij verzorgen trainingen voor onder meer banken, trustkantoren, overheden, bedrijfsleven en andere Wwft meldplichtigen. Welke training mogen wij voor u verzorgen?

Onze deelnemers waarderen de trainingen met gemiddeld een 8,1

Ons trainingsaanbod

 1. Nederlandse rechtsvormen, risico’s en fraudepatronen
 2. Kennismaking met de financiële offshore wereld: spelers, producten en diensten
 3. Agressieve tax planning. Van belastingontwijking tot belastingontduiking
 4. Het begrijpen en analyseren van complexe internationale structuren
 5. Witwassen en witwasbestrijding anno 2020
 6. Asset tracing en asset recovery. Het effectiever zoeken en afpakken van misdaadgeld

Enkele reacties van onze cursisten:

Passie voor het werk spat eraf, dat maakt enthousiast
CursistTraining nadere kennismaking van de financiële offshore wereld
Ik vond het prettig om de begrippen eerst door te nemen.
Cursist Bankraining nadere kennismaking van de financiële offshore wereld
Ik had eigenlijk niet zo’n zin vandaag, maar ik ben blij dat ik ben gegaan. Nog nooit zo’n geweldige cursus gehad!
Cursist politieacademieTraining faillissementsfraude
`}`an excellent introduction. Transfer of knowledge through traditional methods as well as combination of video’s and exercises.
Cursist bankTraining Introduction to the offshore world
Duidelijk en verhelderend waarom bepaalde structuren worden opgezet.
Cursist bankTraining nadere kennismaking met de financiële offshore wereld
Goede afwisseling tussen theorie en opdracht, zo blijf je betrokken.
Cursist FIUTraining
De interactie houdt je echt wakker. Veel ruimte om vragen te stellen en regelmatig vragen stellen aan cursisten of het duidelijk is.
Cursist trustkantoorTraining trustkantoren en ongebruikelijke transacties
Vond echt oprecht alles interessant!
Cursist bankTraining gebruik en misbruik van rechtsvormen

Nederlandse rechtsvormen & witwasrisico’s

1 dagdeel
Algemeen

Voor uw organisatie is het van belang alles te weten over uw klanten. Immers, u moet bepalen of en waar er risico’s zijn. Of het nou gaat over de rechtsvorm, transacties, landenriscio’s of vaststelling van de UBO.

In het handelsregister zijn ruim 2,6 miljoen ondernemingen ingeschreven. Nederlandse rechtsvormen maar ook 7,5 duizend buitenlandse rechtsvormen. Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over diverse fraudezaken waarbij specifieke rechtsvormen een rol spelen. Denk aan Stichtingen die gebruikt worden voor terrorismefinanciering. Coöperaties die in relatie worden gebracht met belastingontduiking. Of een complex netwerk van BV’s, opgezet om geld wit te wassen. En u vraagt zich af welke signalen er zijn om fraude eerder te herkennen.

Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s, transactiepatronen en fraudesignalen. Ook worden relevante fiscale aspecten behandeld rondom de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting.

Bij iedere rechtsvorm wordt gekeken naar betrokken organen zoals bestuurders en aandeelhouders. Dit is alles met als doel om goed te kunnen bepalen wie de UBO is. Na deze training bent u op de hoogte van alle ins- en outs van Nederlandse rechtsvormen.

Onderwerpen
 • Verkenning speelveld Nederlandse rechtsvormen
 • Basis fiscaliteit en Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Eén BV is geen BV: de BV en de Holding
 • De Commanditaire vennootschap risicovol?
 • Begrip en risico’s van de Stichting en de STAK

Kennismaking met de offshore wereld

1 dagdeel
Algemeen

Wat is nominee dienstverlening en hoe werkt het? Welke landen zijn offshore landen? En wat is eigenlijk een offshore vennootschap? Dit zijn vragen die uitgebreid aan bod komen tijdens deze training. In ontdekte witwaszaken spelen offshore vennootschappen vaak een belangrijke rol Onze visie is dat iedere compliancemedewerker zijn/haar functie niet goed kan uitoefenen zonder gedegen kennis van de offshore wereld.

Deelnemers krijgen uitgelegd welke producten en diensten er worden aangeboden in de offshore wereld. Ook de begrippen Angelsaksische trust, trustee, en trustkantoor worden behandeld.

Tijdens de hele training stellen we de volgende vraag centraal: Welke risico’s zijn aan uw klanten verboden die offshore structuren gebruiken c.q. zakendoen met zulke partijen?

Onderwerpen
 • Inzicht in de offshore markt: welke spelers zijn er aan zowel de vraag als aanbodzijde van de markt
 • Weet je welke producten en diensten er worden aangeboden op deze markt
 • Belangrijkste basisbegrippen zoals: wat is een offshore vennootschap, wat is een offshore jurisdictie en wat wordt bedoeld met nominee dienstverlening?
 • Hoe werkt de oprichting van een offshore vennootschap
 • Wat zijn de belangrijkste misbruik bevorderende factoren
 • De internationale aandacht voor anti-misbruik van offshore vennootschappen
 • Welke lessen kunnen we leren uit de datalekken zoals de Panama Papers?

Agressieve taxplanning

Van belastingontwijking tot belastingontduiking – 2 dagdelen
Algemeen

Fiscale risico’s spelen anno 2020 een steeds grotere rol bij financiële instellingen, opsporing en toezichthouders.  Voorheen was een structuur fiscaal legaal of illegaal. Tegenwoordig wordt er in de media gesproken over agressieve taxplanning. Multinationals als Apple heef een effectieve belastingdruk van minder dan 1%. Iets wat we maatschappelijk onbetamelijk vinden en waar de Europese commissie boetes oplegt voor ‘oneigenlijke staatssteun’. Maar waar ligt de grens? Hoe kunt u dat herkennen? En welke maatregelen moet u binnen uw organisatie nemen? Tijdens deze training krijgt u handvatten aangereikt om dit thema goed te kunnen invullen. Aan de hand van recente praktijkzaken krijgt u meer zicht op de problematiek.

Onderwerpen
 • Afbakening belastingontduiking en belastingontwijking
 • De fiscale vestigingsplaats
 • De drie fiscale basisstructuren
 • Wat maakt Nederland aantrekkelijk als financieel centrum?
 • Red flags fiscale risico’s
 • De substance-eisen in de strijd tegen lege ‘brievenbusvennootschappen’
 • Behandeling diverse praktijkzaken: zoals Uber, BTB en fiscaal spiegelpaleis

Training Analyse van de offshore wereld (middag)

‘NRA: experts identificeren witwasrisico’s met offshore vennootschappen als één van de grootste risico’s

Aan u de taak om dagelijks witwasrisico’s te identificeren en vast te leggen. Offshore vennootschappen spelen daarbij een cruciale rol. Het is een hele uitdaging om constructies te analyseren die steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een offshore vennootschap precies? Hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s?  Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten dat van u kennis heeft van de witwasrisico’s met offshore vennootschappen. In deze training gaan wij je vragen beantwoorden.
Het Offshore Kenniscentrum is de specialist in Nederland op dit gebied en verzorgt een workshop over dit onderwerp.

Complexe (inter)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen. De FIU ziet een sterkte stijging in het aantal meldingen van aan offshore vennootschappen gekoppelde transacties. Ook uit analyse van grote belastingfraudes, corruptie- en witwaszaken wordt duidelijk welke essentiële rol de offshore wereld hierbij speelt. Dat is op zich geen nieuwe constatering. Al eerder werd uit de Offshore Leaks, de Panama Papers en andere Leaks duidelijk hoezeer de offshore wereld een rol speelt bij allerlei vormen van mogelijke fraudes.

Geconcludeerd kan worden dat het voorkomen en bestrijden van financiële fraude niet effectief kan zonder gedegen kennis van de offshore wereld.

Volg de workshop online en laat u meenemen in deze fascinerende wereld. Zodat u de opgedane kennis kan toepassen in uw dagelijkse praktijk en betere analyses kan opstellen. Deze investering zal uw kennis vergroten en uw analyse-oog scherper maken. Aan het eind van de workshop ontvang je een up-to-date checklist met risico-indicatoren van offshore vennootschappen.

Onderwerpen

 • Relevantie en afbakening offshore wereld
 • Vraag & aanbod in de offshore wereld. Welke partijen zijn van belang?
 • Spotlight op de offshore vennootschap. De ins en outs, hoe werkt het en wat zijn de kenmerken
 • Wat zijn offshore risico’s en hoe herken ik deze?
 • Ga zelf aan de slag met de analyse van een casus. Deze wordt later klassikaal besproken.

Alle onderwerpen worden besproken vanuit risicoperspectief. Welke risico’s brengen uw klanten met zich mee of de klanten van uw klanten?

Datum: 26 – 11- 2020

Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur

Locatie: Via livestreaming

Prijs: 249,00 exclusief BTW

DOCENT

Mr. Dr. Jan van Koningsveld is jurist met een jarenlange opsporingsachtergrond. Hij was vanaf 1985 tot 2010 verbonden aan de FIOD, onder andere als rechercheur. In oktober 2015 is Jan gepromoveerd aan Tilburg University. Hij beschrijft als eerste de wijze waarop en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt. Hij is de auteur van het boek “De offshore wereld ontmaskerd.”  Van Koningsveld is nu als directeur-onderzoeker-trainer werkzaam voor het Offshore Kennis Centrum (OKC) in Almere.

Jan van Koningsveld - Offshore Kenniscentrum

Onderwerpen
 • Relevantie en afbakening offshore wereld
 • Vraag & aanbod in de offshore wereld. Welke partijen zijn van belang?
 • Spotlight op de offshore vennootschap. De ins en outs, hoe werkt het en wat zijn de kenmerken
 • Wat zijn offshore risico’s en hoe herken ik deze?
 • Ga zelf aan de slag met de analyse van een casus. Deze wordt later klassikaal besproken.

Alle onderwerpen worden besproken vanuit risicoperspectief. Welke risico’s brengen uw klanten met zich mee of de klanten van uw klanten?

Onze opdrachtgevers

Menu