Wwft in het Ondernemingsrecht

Wwft in het Ondernemingsrecht

Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet in sommige situaties een cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden.

De Wwft is de afgelopen jaren regelmatig ingrijpend gewijzigd en de verplichtingen van deze wet zijn zeer actueel, onder andere vanwege de onderzoeken naar de zgn. ‘niet-melders’. Op grond van de Wwft dienen advocaten en notarissen die actief zijn in het ondernemingsrecht (fusie & overname, vastgoed, oprichting en beheer van vennootschappen en rechtspersonen) periodiek te worden geschoold in de actuele inhoud van de wet, het herkennen van ongebruikelijke transacties en het correct uitvoeren van een cliëntenonderzoek.

Uiteraard zullen de laatste ontwikkelingen op dit gebied worden besproken. Denk hierbij aan: de gevolgen van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn, de Panama Papers, toezichthouders, etc.

Lees meer …

Menu