Nu te bestellen: De offshore wereld ontmaskerd

Met het lekken van de Panama Papers en de onthullingen daarin is de uitgave ‘De offshore wereld ontmaskerd’ actueler dan ooit.

Hier te bestellen met 10% en met persoonlijke noot Jan van Koningsveld.

Deze uitgave beschrijft de wijze en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt. Hierover werd altijd wel gespeculeerd maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken tot nu toe. Het was dus hoog tijd om de offshore wereld te ontmaskeren.

Volgens internationale organisaties zoals de OECD (OESO) en FATF, en platforms als G20, is het tijdperk van de belastingparadijzen en misbruik van offshore vennootschappen voorbij. Ondanks maatregelen van (samenwerkende) overheden en genoemde internationale organisaties is er echter geen indicatie dat de toename van offshore vennootschappen met bijbehorende constructies afneemt. Integendeel, statistische kernindicatoren laten een ander beeld zien. De offshore wereld ‘swingt’ als nooit tevoren.

Kijkend naar het verstopte grote geld zien we in de wereld een spanningsveld. Enerzijds is er de toenemende roep om transparantie door overheden en internationale organisaties. Anderzijds zien we de voortdurende vraag naar internationale verhullingsproducten en -diensten door bedrijven en (vermogende) burgers. Het belangrijkste verhullingsproduct op deze markt is de offshore vennootschap.

Het valt op dat het belang voor de handhaving en opsporing groot is, maar dat het onderwerp nauwelijks structurele aandacht krijgt. De kennis hieromtrent lijkt gering. Bovendien is de aanwezige kennis en ervaring behoorlijk versnipperd binnen de verschillende toezichthouders en opsporingsdiensten. Terwijl gebundelde kennis juist noodzakelijk is voor een effectieve preventie en bestrijding van dit misbruik.

Hier te bestellen met 10% korting en met persoonlijke noot Jan van Koningsveld.

Prijs € 37,50 incl. BTW en verzendkosten (binnen Nederland. Buiten Nederland worden de werkelijke verzendkosten doorberekend)

Menu