Trainingen

Bent u geïnteresseerd in een training over witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking of andere vormen van financieel economische criminaliteit? Bij het Offshore Kenniscentrum bent u aan het juiste adres. Wij geven ruim 20 jaar trainingen op dit gebied.

Uit diverse rapporten en praktijkzaken komt naar voren dat de offshore wereld een belangrijke rol speelt bij allerlei vormen van financieel economische criminaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Immers, misdaad mag niet lonen. Volgens ons is het onmogelijk om effectief deze vormen van criminaliteit te bestrijden zonder gedegen kennis van de offshore wereld.

Het doel van iedere training is kennisvergroting en inzicht ten aanzien van fraudeherkenning, -preventie en -bestrijding. Door veel aandacht te besteden aan gebruik en misbruik van fraudepatronen en de rol van (offshore) vennootschappen in structuren. Centraal staat uw kennisbehoefte, die wij combineren om een interactieve en pragmatische aanpak. Immers, Johan Cruijff zei het al: “Je ziet het pas als je het begrijpt”.

Wij verzorgen trainingen voor onder meer banken, trustkantoren, overheden, bedrijfsleven en andere Wwft meldplichtigen. Welke training mogen wij voor u verzorgen?