Brigitte Unger

Prof. dr. Brigitte Unger is als professor Economie van de Publieke Sector verbonden aan de Utrecht University School of Economics. Daarnaast is zij ook directeur van het onderzoeksinstituut voor Economie en Social Wetenschappen WSI in Düsseldorf. Zij studeerde economie aan de Vienna University of Economics en aan de Wirtschaftsuniversitaet in Wenen, waar zij ook professor werd.
Zij is gespecialiseerd in financiële criminaliteit, belastingcompetitie, economisch beleid en corporatisme. Haar wetenschappelijke publicaties over financiële criminaliteit zijn onder andere drie boeken van uitgever Edward Elgar over witwassen, drie artikelen in het WODC tijdschrift Justitiële Verkenningen en tientallen gerefereerde artikelen in internationale tijdschriften. Zij deed onder andere de eerste studie naar de omvang en effecten van witwassen in Nederland voor het Ministerie van Financiën en een onderzoek naar witwassen in de vastgoedsector voor de Ministeries van Financiën, Justitië en Binnenlandse Zaken. Zij deed vele EU-gefinancierde onderzoeksprojecten. Op het gebied van financiële criminaliteit leidde zij onder andere het onderzoek ECOLEF naar de effectiviteit van anti-witwas en counter terrorisme financiering in de EU voor de DG Home. Verder is zij consultant voor witwaskwesties voor het Ministerie van Financiën, de Verenigde Naties (UNODC), de EU en Eurostat. Zo zit zij in EU sub-werkgroepen over ontneming en de verzameling van witwasstatistieken.