Antwoorden van de Minister van Financien op kamervragen proefschrift

De heer Groot (PvdA) heeft gevraagd om een duiding van de cijfers in het proefschrift van de heer Van Koningsveld dat begin oktober in diverse media1 is verschenen. Verder heeft mevrouw Van Tongeren (GroenLinks) mij gevraagd om de stand van zaken omtrent het register van ultimate beneficial owners (UBO- register) uit te werken. In deze brief ga ik op beide aspecten verder in.